The Ant and the Elephant

Find out more
about the contributors

The Ant and the Elephant

An Afghan Story by Emal Jabarkhail age 16


Ang Langgam at Ang Elepante

May isang langgam at isang elepante na matalik na magkaibigan. Madalas sila maglaro tuwing may pagkakataon. Nguni’t sa kasawiang palad, mahigpit ang tatay ng elepante. Pinagbawalan niya ang kanyang anak na maglaro hangga’t hindi pa niya natapos gawin ang kanyang takdang – aralin at kapag kailangan niyang tulungan ang kanyang nanay sa gawaing – bahay. Hindi rin natatutuwa ang tatay niya na nakikipaglaro siya sa isang langgam kung ang dapat ay nakikipaglaro siya sa kapwa niya elepante.

Malaki ang takot ng maliit na elepante sa kanyang tatay lalo na kapag ito’y galit. Nguni’t matapang ang langgam at hindi siya takot sa masungit na matandang elepante.

Isang araw, habang ang dalawang magkaibigan ay naglalaro ng mahabis*, narinig nila na padating ang nakatatandang  elepante. Yumanig ang lupa at umugoy ang mga puno sa paligid.

“Naku! Ang tatay ko!” sigaw ng batang elepante, takot na takot. “Ano ang gagawin ko?”

Umihip ang maliit na langgam hanggang lumaki ang kanyang dibdib at tumayo sa kanyang buong taas. “Huwag ka mag-alala aking kaibigan. Magtago ka sa aking likod at hindi ka mahahanap ng iyong tatay!”