KidsOut World Stories

Y Tri Physgodyn Anonymous    
Previous page
Next page

Y Tri Physgodyn

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

 

 

Y Tri Physgodyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tro, roedd tri physgodyn yn byw mewn pwll. Un noson, daeth pysgotwyr heibio a gweld y pysgod.

‘Mae’r pwll yma’n llawn pysgod,’ medden nhw wrth ei gilydd. ‘Dydyn ni ddim wedi pysgota yma o’r blaen. Rhaid i ni ddod yn ôl fory gyda’n rhwydi i ddal y pysgod!’

Pan glywodd y pysgodyn hynaf o’r tri hyn, dechreuodd boeni’n arw.

Galwodd ar y pysgod eraill i ddod ato a dywedodd, ‘Glywsoch chi beth ddywedodd y pysgotwyr? Rhaid i ni adael y pwll yma ar unwaith. Bydd y pysgotwyr yn dod yn ôl i’n dal ni fory!’

Roedd yr ail bysgodyn yn cytuno. ‘Ti’n iawn,’ meddai. ‘Rhaid i ni adael y pwll.’

Chwarddodd y pysgodyn ieuengaf. ‘Does dim rheswm i boeni’, meddai. ‘Rydyn ni wedi byw yn y pwll yma erioed, a does neb wedi ein dal eto. Fydd y pysgotwyr ddim yn dod yn ôl yma. Dwi ddim am adael y pwll. Bydd fy lwc yn fy ngadw i’n ddiogel.’

Gadawodd y pysgodyn hynaf y pwll ar unwaith ac aeth â’i deulu gydag ef.

Y bore wedyn, gwelodd yr ail bysgodyn y pysgotwyr yn dod gyda’u rhwydi a gadawodd yntau gyda’i deulu hefyd.

Roedd y trydydd pysgodyn yn dal i wrthod gadael. Roedd e’n siŵr fod ei lwc am ei gadw’n ddiogel.

Yn fuan wedyn, cyrhaeddodd y pysgotwyr a dal yr holl bysgod oedd ar ôl yn y pwll. 

Doedd ei lwc ddim wedi helpu’r trydydd pysgodyn wedi’r cyfan – cafodd ei ddal a’i ladd.

Gwers y stori hon yw ei bod yn bwysig gwneud rhywbeth ar unwaith os ydych chi’n gweld perygl o’ch blaen.

Enjoyed this story?
Find out more here