KidsOut World Stories

Romalas agus Réamas Mary Smith    
Previous page
Next page

Romalas agus Réamas

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

COGG logo

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

 

 

 

Romalas agus Réamas

Scéal ó fhinscéalta agus mhiotais na SeanRóimhe, an Iodáil

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

Fadó, fadó, i bhfad uainn i dtír darb ainm an Iodáil, phós Mars ar Rhea Silvia, bandia an talaimh agus na gcoillte. Ba dhia é Mars freisin.

Rugadh beirt mhac do Silvia; mac darbh ainm Romalas agus mac darbh ainm Réamas. Ba chúpla iad. D’úsáid a máthair ciseán mór mar chliabhán, agus gach lá chuir sí iad ar bhruach abhainn na Tibire, áit ar shuaimhnigh fuaim chaoin shéimh an uisce na babaithe le dul a chodladh. Chodail Romalas agus Réamas go sámh cois na habhann.

Lá amháin thosaigh sé ag cur báistí chomh trom sin gur chuir an abhainn thar bruach. Scuab an tuile an ciseán agus chuaigh Romalas agus Réamas síos an sruth leis.

Nuair a stop an ciseán ar an mbruach sa deireadh, bhí ocras ar Romalas agus Réamas agus bhí siad ag gol. Chuala mac tíre iad. Máthair ab ea í. Bhí sí amuigh ag seilg. Tháinig an mac tíre agus thug sí sólás do na babaithe; théigh sí iad lena fionnadh bog agus thug sí roinnt dá bainne dóibh.

Nuair a bhí an mac tíre cinnte go raibh Romalas agus Réamas go breá, chuaigh sí ar ais chuig a pluais chun bia a thabhairt dá coileáin bheaga féin.

Bhí an ciseán ina luí faoi chrann fige ag bun cnoic. Cnoc Palaitíneach an t-ainm a bhí ar an gcnoc.

Roimh i bhfad chonaic aoire an ciseán. Nuair a thóg sé é chonaic sé an bheirt bhabaithe istigh agus thug sé abhaile leis iad chuig a bhean. Bhí siad ina gcónaí in aice láimhe. Faustulus an t-ainm a bhí ar an aoire agus Acca Larentia an t-ainm a bhí ar a bhean.

Bhí Faustulus agus Acca Larentia cineálta agus lách agus thóg siad an cúpla le bheith láidir, cróga agus ina n-oibrithe crua. Sa deireadh, d’fhás na buachaillí ina bhfir óga agus shocraigh sí go gcuirfeadh siad cathair ar bun.

Shocraigh an cúpla go dtabharfadh siad an Róimh mar ainm ar an gcathair, tar éis Romalais a dhear an chathair. Is féidir le cuairteoirí cuid mhaith den tseanchathair seo a fheiceáil go fóill inniu agus iad sa Róimh.

Enjoyed this story?
Find out more here