KidsOut World Stories

Braon Meala David Heathfield    
Previous page
Next page

Braon Meala

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

COGG logoCEA logo

 

 

 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

 

 

Braon Meala

Scéal Fairsise

one drop of yellow honey

 

 

 

 

 

*

Fadó, fadó, chuala daoine an scéal seo. Níor chuala siad é ó shin agus tá mise á insint duit inniu … an scéal faoi bhraon meala.

Tháinig sealgaire agus a mhadra ar uaimh agus iad thuas i sléibhte an ghaineamhlaigh. Fuair an sealgaire log san uaimh agus bhí an log lán le mil ghlan ghleoite.

Thóg sé a mhála uisce agus líon sé an mála le mil, tháinig sé amach as an uaimh agus anuas leis ó na sléibhte.

Ní raibh sé ina thír dhúchais féin.

Nuair a chuaigh sé isteach sa bhaile mór, chonaic sé seanfhear a bhí ag díol ola. Chuaigh sé isteach i stainnín an tseanfhir agus thairg sé a chuid meala a dhíol leis … b’fhéidir mar mhalairt ar rud beag ola? Ach bhí an seandíoltóir ola fiosrach.

Thit braon amháin den mhil ar an talamh agus an seandíoltóir á blaiseadh.

Tháinig roinnt cuileog ag dordán ar saithnín thart ar an mil. Agus iad ag imeacht ar saithnín ansin, d’eitil roinnt éan anuas chun bheith ag piocadh ar na feithidí agus chun iad a ithe. Agus na héin ag eitilt leo, ag princeam i measc na bhfeithidí, phreab cat an tseandíoltóra ola ar cheann de na héin gur mharaigh sé é. Agus an cat ag preabadh ar an éan, léim madra an tsealgaire chun tosaigh gur mharaigh sé an cat.

Bhí an seandíoltóir ola spreáchta leis agus chiceáil sé an madra chomh crua sin gur mharaigh sé an madra.

Bhain an sealgaire a scian amach agus sháigh sé í isteach in ucht an díoltóra ola sin.

Na daoine a bhí taobh amuigh den stainnín, rith siad isteach faoi dheifir. Bhuail siad an coimhthíoch chomh holc sin gur bhásaigh sé.

I dtír dhúchais an choimhthígh chuala na daoine gur mharaigh duine éigin an sealgaire. Chuir siad daoine óna shráidbhaile trasna na teorann agus mharaigh siad an-chuid fear as an mbaile sin.

Nuair a chuala rí na tíre sin faoin ionsaí seo, bhailigh sé arm mór le chéile agus chuir sé cogadh ar a chomharsana. Agus sheas muintir na ríochta an fód agus bhain siad díoltas amach.

Mhair na cogaí seo ar feadh mórán blianta. Agus tá na cogaí sin ag dul ar aghaidh le mórán blianta ó shin: is naimhde móra iad na comharsana sin. Agus braon amháin meala ba chúis leis an gcoimhlint seo.

 

 

Creidiúintí

Scríbhneoir

David Heathfield

Léiritheoirí

Jax McGhee

Craig Johnstone

Karsten Kärcher

Aistritheoir

Micheál Ó Máirtín

Profú

Pól Ó Cainín

Treoirealaíontóir

Graeme Nimmo

Ceol Téama

'Desert Flute' le SpeakTo/Audiojungle.net

Enjoyed this story?
Find out more here