KidsOut World Stories

Braon Meala – Leagan Ultach David Heathfield    
Previous page
Next page

Braon Meala – Leagan Ultach

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

COGG logoCEA logo

 

 

 

 

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

 

 

Braon Meala

Scéal Fairsise

one drop of yellow honey

 

 

 

 

 

*

Fadó, fadó, chuala daoine an scéal seo. Níor chuala siad é ó shin agus tá mise á insint duit inniu….an scéal faoi bhraon meala.

Tháinig sealgaire agus a chú ar uaimh agus iad thuas i sléibhte an ghaineamhlaigh. D’aimsigh an sealgaire log san uaimh agus bhí an log líonta le mil ghlan ghleoite.

Thóg sé a mhála uisce agus líon sé an mála le mil, tháinig sé amach as an uaimh agus anuas leis ó na sléibhte.

Ní raibh sé ina thír dhúchais féin.

Nuair a chuaigh sé isteach sa bhaile mhór, chonaic sé seanfhear a bhí ag díol ola. Chuaigh sé isteach i stainnín an tseanfhir agus thairg sé a chuid meala a dhíol leis…b’fhéidir mar mhalairt ar rud beag ola? Ach bhí an seandíoltóir ola fiosrach.

Thit braon amháin den mhil ar an talamh agus an seandíoltóir ag blaisínteacht air.

Tháinig roinnt cuileog ag dordán ar saithnín thart ar an mhil. Agus iad ag imeacht ar saithnín ansin, d’eitil roinnt éan anuas le bheith ag piocadh ar na feithidí agus le hiad a ithe. Agus na héin ag eitilt ar shiúl, ag princeam i measc na bhfeithidí, ling cat an tseandíoltóra ola ar cheann de na héin gur mharaigh sé é. Agus an cat ag lingeadh ar an éan, léim cú an tsealgaire chun tosaigh gur mharaigh sé an cat.

Chuaigh an seandíoltóir ola ar an daoraí agus chiceáil sé an cú chomh crua sin gur mharaigh sé an cú.

Bhain an sealgaire a scian amach agus sháigh sé í isteach in ucht an díoltóra ola sin.

Na daoine a bhí taobh amuigh den stainnín, dheifrigh siad isteach de sciuird. Bhuail siad an coimhthíoch chomh holc sin go bhfuair sé bás.

I dtír dhúchais an choimhthígh chuala na daoine gur mharaigh duine éigin an sealgaire. Chuir siad daoine óna shráidbhaile trasna na teorann agus mharaigh siad an-chuid fear as an bhaile sin.

Nuair a chuala rí na tíre sin faoin ionsaí seo, bhailigh sé arm mór le chéile agus chuir sé cogadh ar a chomharsana. Agus sheas muintir na ríochta an fód agus bhain siad díoltas amach.

Mhair na cogaí seo ar feadh mórán blianta. Agus tá na cogaí sin ar siúl le mórán blianta ó shin: is naimhde móra iad na comharsana sin. Agus braon amháin meala ba chúis leis an choimhlint seo.

 

 

Creidiúintí

Scríbhneoir

David Heathfield 

Léiritheoirí

Jax McGhee

Craig Johnstone

Karsten Kärcher

Aistritheoir

Micheál Ó Máirtín

Profú

Pól Ó Cainín

Ceol Téama

'Desert Flute' le SpeakTo/Audiojungle.net 

Obair ealaíne

Shutterstock

 

Enjoyed this story?
Find out more here