KidsOut World Stories

Y Tri Bwch Gafr    
Previous page
Next page

Y Tri Bwch Gafr

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

Giglets Logo

Giglets yn Gymraeg

 Y Tri Bwch Gafr

 

 

Un tro, roedd tri bwch gafr. Roedden nhw’n byw mewn cwm bach heb lawer o wair i’w fwyta. Roedd y tri bwch gafr eisiau mynd i fyny’r bryn i’r caeau gwyrdd. Roedd llawer o wair blasus yn tyfu yn y caeau hynny, a digon o fwyd i wneud y tri bwch gafr yn dew braf.

Ond i gyrraedd y bryn, roedd yn rhaid i’r tri bwch gafr groesi pont dros yr afon. O dan y bont roedd Ellyll mawr hyll yn byw. Roedd ganddo lygaid anferth crwn a thrwyn hir, hir. Roedd yr Ellyll yn gas ac yn hoffi bwyta unrhyw un oedd yn ceisio croesi’r bont.

Y cyntaf i ddod at y bont oedd y bwch gafr pitw bach.

‘Trip, trap! Trip, trap!’ Roedd carnau’r bwch gafr pitw bach yn gwneud sŵn clecian ar y bont. ‘Pwy sy’n cerdded dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgodion islaw.

‘O! Fi sy ’ma! Y bwch gafr pitw bach. Dwi’n mynd i fyny’r bryn i fwyta ac i fwyta nes bydda i'n dew,’ meddai’r bwch gafr yn ei lais bach.

‘Nac wyt! Dwi’n dod i dy lowcio di,’ meddai’r Ellyll.

‘O, na! Plis paid â ’mwyta i. Dwi’n rhy fach i lenwi dy fol di,’ meddai’r bwch gafr. ‘Aros am ychydig nes i’r ail fwch gafr ddod – mae’n llawer mwy na fi.’

‘I ffwrdd â ti, ’te,’ meddai’r Ellyll.

 

 

Ychydig wedyn, daeth yr ail fwch gafr i groesi’r bont.

‘Trip, trap! Trip, trap! Trip, trap!’ Roedd yr ail fwch gafr yn gwneud llawer o sŵn wrth gerdded dros y bont.

‘PWY sy’n cerdded dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgodion islaw.

‘O! Yr ail fwch gafr sy ’ma. Dwi’n mynd i fyny’r bryn i fwyta ac i fwyta nes bydda i'n dew,’ meddai’r bwch gafr mewn llais ychydig yn fwy.

‘Nac wyt! Dwi’n dod i dy lowcio di,’ meddai’r Ellyll.

‘O, na! Paid â ’mwyta i. Aros am ychydig nes i’r bwch gafr mawr ddod – mae’n llawer mwy na fi,’ meddai’r ail fwch gafr.

‘I ffwrdd â ti ’te,’ meddai’r Ellyll.

Ar hynny, dyma’r bwch gafr mawr yn dod.

‘TRIP, TRAP! TRIP, TRAP! TRIP, TRAP!’ Roedd y bwch gafr mwyaf mor drwm fel bod y bont yn gwichian ac yn clecian.

‘PWY sy’n cerdded yn drwm dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgod islaw.

‘FI, Y BWCH GAFR MAWR,’ meddai’r bwch gafr. Roedd ganddo yntau lais mawr dwfn hefyd.

‘Dwi’n dod i dy lowcio di,’ rhuodd yr Ellyll.

‘WEL TYRD I FY LLOWCIO I FELLY! gwaeddodd y bwch gafr mawr.

Cododd yr Ellyll o’r cysgodion o dan y bont. Estynnodd ei law fawr i gipio'r bwch gafr. Ond rhuthrodd y bwch gafr mawr at yr Ellyll a defnyddio’i gyrn i’w daflu bendramwnwgl dros ymyl y bont i'r afon! Cariodd yr afon yr hen Ellyll mawr hyll i lawr y cwm, a welodd neb mohono byth eto.

 

 

Wedi hynny, aeth y bwch gafr mawr i fyny’r bryn. Yno, bu’r tri bwch gafr yn bwyta llond eu boliau o'r gwair blasus. Roedden nhw mor dew ar ôl bwyta cymaint, fel eu bod bron methu cerdded yn ôl adref.

Enjoyed this story?
Find out more here
 

 

Sain

'Sheep Lamb' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Goat Bah' gan SFX Bible/SoundSnap

'Whip Whoosh' gan SFX Bible/SoundSnap

'Voice Laugh Evil' gan Rebecca Parnell/SoundSnap

'Country Ambience' gan Frank Serafine/SoundSnap

'11110901' gan Radio Mall/SoundSnap

'Footsteps' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Stream' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Wagon Rattle Harness' gan SFX Bible/SoundSnap

'Chew Long Squishy' gan SFX Bible/SoundSnap

'Swallow Hard' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Dinosaur Roar' gan Shriek Productions/SoundSnap

'Angry Short Hmmmph' gan SFX Bible/SoundSnap

'Ringing a Small Bell' gan Airborne Sound/SoundSnap

'Hit Whip' gan Justine Angus/SoundSnap

'Low Grunt Angry' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Cartoon Falling Down' gan Shriek Productions/SoundSnap

'Impact Dull Wooden And Metal Thud' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Screaming While Falling' gan Big Room Sound/SoundSnap