KidsOut World Stories

Y Tri Bwch Gafr    
Previous page
Next page

Y Tri Bwch Gafr

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

Giglets Logo

Giglets yn Gymraeg

 Y Tri Bwch Gafr

 

 

Un tro, roedd tri bwch gafr. Roedden nhw’n byw mewn cwm bach lle doedd dim llawer o borfa i’w bwyta. Roedd y tri bwch gafr eisiau mynd i fyny’r bryn i’r caeau gwyrdd. Roedd llawer o borfa las yn tyfu yn y caeau hynny, a digonedd o fwyd i wneud i’r tri bwch gafr besgi’n braf.

Er mwyn mynd i fyny’r bryn, roedd yn rhaid i’r tri bwch gafr groesi pont dros afon. O dan y bont roedd Ellyll mawr hyll yn byw. Roedd ganddo lygaid mawr crwn a thrwyn hir, hir. Roedd yr Ellyll yma’n gas ac yn hoffi bwyta unrhyw un oedd yn ceisio croesi’r bont.

Y bwch gafr pitw bach oedd y cyntaf i geisio croesi’r bont.

‘Trip, trap! Trip, trap!’ meddai’r bont. Roedd carnau’r bwch gafr pitw bach yn gwneud sŵn clecian ar y pren.

‘Pwy sy’n cerdded dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgodion islaw.

‘O! Fi sy ’ma! Y bwch gafr pitw bach. Dwi’n mynd i fyny’r bryn i fwyta ac i fwyta ac i besgi’n braf,’ meddai’r bwch gafr yn ei lais bach.

‘Nac wyt! Dwi’n dod i’th lowcio di,’ meddai’r Ellyll.

‘O, na! Plis paid â ’mwyta i. Dwi’n rhy fach i lenwi dy fol di,’ meddai’r bwch gafr. ‘Aros am ychydig nes i’r ail fwch gafr ddod – mae’n llawer mwy na fi.’

‘I ffwrdd â ti, ’te,’ meddai’r Ellyll.

 

 

Ychydig amser wedyn, daeth yr ail fwch gafr i groesi’r bont.

‘Trip, trap! Trip, trap! Trip, trap!’ meddai’r bont. Roedd yr ail fwch gafr yn gwneud llawer o sŵn wrth gerdded ar y pren.

‘PWY sy’n cerdded dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgodion islaw.

‘O! Yr ail fwch gafr sy ’ma. Dwi’n mynd i fyny’r bryn i fwyta ac i fwyta ac i besgi’n braf,’ meddai’r bwch gafr mewn llais ychydig yn fwy.

‘Nac wyt! Dwi’n dod i’th lowcio di,’ meddai’r Ellyll.

‘O, na! Paid â ’mwyta i. Aros am ychydig nes i’r bwch gafr mawr ddod – mae e’n llawer mwy na fi,’ meddai’r ail fwch gafr.

‘I ffwrdd â ti ’te,’ meddai’r Ellyll.Ar hynny, dyma’r bwch gafr mawr yn dod.

‘TRIP, TRAP! TRIP, TRAP! TRIP, TRAP!’ meddai’r bont. Roedd y bwch gafr mwyaf mor drwm fel bod y bont yn gwichian ac yn cwyno oddi tano.

‘PWY sy’n cerdded yn drwm dros fy mhont i?’ rhuodd yr Ellyll o’r cysgodion islaw.

‘FI, Y BWCH GAFR MAWR,’ meddai’r bwch gafr. Roedd ganddo yntau lais mawr dwfn.

‘Dwi’n dod i’th lowcio di,’ rhuodd yr Ellyll.

‘DERE ’TE!’ gwaeddodd y bwch gafr mawr.

Cododd yr Ellyll o’r cysgodion o dan y bont ac ymestyn i wasgu’r bwch gafr mawr. Ar yr un pryd, rhuthrodd y bwch gafr mawr at yr Ellyll a defnyddio’i gyrn i’w daflu bendramwnwgl oddi ar y bont i’r afon islaw. Cariodd llif yr afon yr hen Ellyll mawr hyll i lawr y cwm, a welodd neb mohono byth eto.

 

 

Wedi hynny, aeth y bwch gafr mawr i fyny’r bryn. Yno, bu’r tri bwch gafr yn bwyta llond eu boliau o borfa las. Roedden nhw wedi pesgi cymaint, prin roedden nhw’n gallu cerdded adref eto.

Enjoyed this story?
Find out more here
 

 

Audio

'Sheep Lamb' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Goat Bah' gan SFX Bible/SoundSnap

'Whip Whoosh' gan SFX Bible/SoundSnap

'Voice Laugh Evil' gan Rebecca Parnell/SoundSnap

'Country Ambience' gan Frank Serafine/SoundSnap

'11110901' gan Radio Mall/SoundSnap

'Footsteps' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Stream' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Wagon Rattle Harness' gan SFX Bible/SoundSnap

'Chew Long Squishy' gan SFX Bible/SoundSnap

'Swallow Hard' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Dinosaur Roar' gan Shriek Productions/SoundSnap

'Angry Short Hmmmph' gan SFX Bible/SoundSnap

'Ringing a Small Bell' gan Airborne Sound/SoundSnap

'Hit Whip' gan Justine Angus/SoundSnap

'Low Grunt Angry' gan Blastwave FX/SoundSnap

'Cartoon Falling Down' gan Shriek Productions/SoundSnap

'Impact Dull Wooden And Metal Thud' gan Tom Hutchings/SoundSnap

'Screaming While Falling' gan Big Room Sound/SoundSnap