KidsOut World Stories

An Sionnach agus an Storc Mary Smith    
Previous page
Next page

An Sionnach agus an Storc

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

COGG logo

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

 

 

Cloud logo

An Sionnach agus an Storc

 

 

  

 

 

 

Bhí sionnach agus storc ina gcónaí i gcoill.

Lá amháin, d’iarr an sionnach ar an storc teacht le haghaidh béile.

‘A Bhean Uasal Storc, tar anseo amárach ag a dó dhéag,’ ar seisean.

Bhí an storc an-sásta agus an lá dár gcionn chuaigh sí chuig pluais an tsionnaigh.

Rinne an sionnach stobhach an-bhlasta. Chuir sé é ar phláta cothrom.

‘Tá boladh deas air sin!’ arsa an storc.

Rinne an storc iarracht é a ithe, ach bhí fadhb ann. Bhí gob fada ar an storc agus ní raibh sí in ann an píosa is lú den bhia a phiocadh suas le hithe. Bhí an pláta róchothrom.

‘O! Is trua sin!’ a ghlaoigh an sionnach. ‘Beidh orm do bhéile a ithe duit.’

D’ith an sionnach an stobhach go léir.

Chuaigh an storc abhaile. Bhí ocras uirthi.

‘Mmmm,’ a smaoinigh sí. ‘Is rógaire é an sionnach. Cad is féidir liom a dhéanamh chun ceacht a mhúineadh dó?’

Smaoinigh sí ar feadh tamall beag eile. ‘Aha!’ a scairt sí. ‘Tá plean agam.’

Chas sí ar ais agus d’iarr sí ar an sionnach teacht agus ithe ag an teach s’aici.

‘Tar amárach ag meán lae, a Dhuine Uasail,’ ar sise.

Ansin chuaigh sí abhaile agus rinne sí sú an-bhlasta.

Bhí an sionnach an-sásta. Shroich sé teach an stoirc ag a dó dhéag an lá dár gcionn.

Bhí an sú i vása agus bhí muineál fada díreach ar an vása. Ní raibh sionnach in ann an sú a leadhbadh agus bhí ocras mór air.

‘O! Is trua sin!’ a ghlaoigh an storc. ‘Beidh orm do bhéile a ithe duit.’

Sháigh an storc a gob fada síos isteach sa vása agus d’ól sí an sú go léir.

‘Seo do chleas ar shlí eile, an maith leat é?’ a ghlaoigh an storc.

Chuaigh an sionnach abhaile agus a eireaball ina ghabhal leis.

Enjoyed this story?
Find out more here