KidsOut World Stories

Y Llwynog a'r Ciconia Mary Smith    
Previous page
Next page

Y Llwynog a'r Ciconia

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

Giglets Cloud logo

Y Llwynog a'r Ciconia

 

 

Roedd y llwynog a'r ciconia yn byw yn y goedwig.

Un diwrnod, gofynnodd y llwynog i'r ciconia ddod i gael pryd o fwyd.

‘Mrs Ciconia fach,’ meddai, ‘tyrd fory am hanner dydd.’

Roedd y ciconia wrth ei bodd, a drannoeth i ffwrdd â hi i ffau’r llwynog.

'Wel am arogl da sydd yma!’ meddai’r ciconia.

Ceisiodd y ciconia fwyta, ond roedd problem. Gallai pig hir y ciconia ddim codi’r bwyd – dim hyd yn oed y tamaid bach lleiaf. Roedd y plât yn rhy fflat.

‘O! Dyna drueni!’ meddai’r llwynog. ‘Mi fydd raid i mi orffen dy fwyd di felly.’

Bwytodd y llwynog y stiw i gyd.

Aeth y ciconia adref. Roedd hi’n llwglyd iawn.

‘Wel!’ meddai. 'Dyna hen lwynog cyfrwys. Sut alla i ddysgu gwers iddo?’

Meddyliodd am ychydig. ‘Aha!’ chwarddodd. ‘Mae gen i syniad.’

Ac yn ôl â hi i dŷ’r llwynog.

‘Tyrd draw am ginio am hanner dydd fory Mr Llwynog,’ meddai.

Yna adre â hi i baratoi cawl blasus.

Roedd y llwynog wrth ei fodd. Drannoeth, aeth draw i dŷ’r ciconia erbyn hanner dydd.

Roedd y ciconia wedi rhoi’r cawl mewn jwg tal. Doedd y llwynog ddim yn gallu llyfu’r cawl. Roedd mor llwglyd.

‘O! Dyna drueni!’ meddai’r ciconia. ‘Mi fydd raid i mi orffen dy fwyd di felly.’

Rhoddodd y ciconia ei phig hir i mewn yn y jwg ac yfed y cawl i gyd.

‘Dyna ddysgu gwers i ti!’ chwarddodd y ciconia.

Ac i ffwrdd â’r llwynog â'i gynffon rhwng ei goesau.

Enjoyed this story?
Find out more here