KidsOut World Stories

An Madadh Rua agus an Storc (Cúige Uladh) Mary Smith    
Previous page
Next page

An Madadh Rua agus an Storc (Cúige Uladh)

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

COGG logo

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

 

 

 

Cloud logo

An Madadh Rua agus an Storc

(Cúige Uladh)

 

 

  

 

 

Bhí madadh rua agus storc ina gcónaí i gcoill.

Lá amháin, d’iarr an madadh rud ar an storc teacht faoi choinne béile.

‘A Bhean Uasal Storc, tar anseo amárach ag a dó dhéag,’ ar seisean.

Bhí an storc iontach sásta agus an lá dár gcionn chuaigh sí chuig pluais an mhadaidh rua.

Rinne an madadh rua stobhach iontach blasta. Chuir sé é ar phláta cothrom.

‘Tá boladh deas air sin!’ arsa an storc.

Rinne an storc iarracht é a ithe, ach bhí fadhb ann. Bhí gob fada ar an storc agus ní raibh sí ábalta an giota is lú den bhia a phiocadh suas le hithe. Bhí an pláta róchothrom.

‘O! Is trua sin!’ a ghlaoigh an madadh rua. ‘Beidh orm do bhéile a ithe duit.’

D’ith an madadh rua an stobhach go léir.

Chuaigh an storc abhaile. Bhí ocras uirthi.

‘Mmmm,’ a smaoinigh sí. ‘Is rógaire é an madadh rua. Cad a thig liom a dhéanamh chun ceacht a mhúineadh dó?’

Smaoinigh sí ar feadh tamall beag eile. ‘Aha!’ a scairt sí. ‘Tá plean agam.’

Thiontaigh sí ar ais agus d’iarr sí ar an mhadadh rua teacht agus ithe ag an teach s’aici.

‘Tar amárach ag meán lae, a Dhuine Uasail,’ ar sise.

Ansin chuaigh sí abhaile agus rinne sí anraith iontach blasta.

Bhí an madadh rua iontach sásta. Bhain sé teach an stoirc amach ag a dó dhéag an lá dár gcionn.

Bhí an anraith i vása agus bhí muineál fada díreach ar an vása. Ní raibh an madadh rua ábalta an anraith a leadhbadh agus bhí ocras mór air.

‘O! Is trua sin!’ a ghlaoigh an storc. ‘Beidh orm do bhéile a ithe duit.’

Sháigh an storc a gob fada síos isteach sa vása agus d’ól sí an anraithe go léir.

‘Seo do chleas ar dhóigh eile, an maith leat é?’ a ghlaoigh an storc.

Chuaigh an madadh rua abhaile agus a eireaball ina ghabhal leis.

Enjoyed this story?
Find out more here