KidsOut World Stories

Carmen y ffermwr Antonio Barroso    
Previous page
Next page

Carmen y ffermwr

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

 

Carmen y ffermwr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Deg oed oedd Carmen ac roedd hi'n byw mewn pentref pitw bach, yng ngogledd Sbaen.

Roedd gan rieni Carmen fferm, ac ar y fferm roedd gwartheg oedd yn rhai da iawn am roi llaeth. Weithiau roedd ganddyn nhw gymaint o laeth, fedren nhw ddim ei yfed i gyd.

Ar adegau felly bydden nhw'n rhannu'r llaeth gyda'r cymdogion, yn enwedig y rhai oedd fwyaf ei angen.

Un diwrnod, dywedodd ei thad wrth Carmen am fynd â llaeth i Mrs Julia. Roedd Mrs Julia yn hen wraig annwyl oedd yn byw ar ei phen ei hun yr ochr arall i'r pentref.

Ar ei ffordd, dechreuodd Carmen feddwl am werthu'r llaeth i brynu wyau.

O'r wyau byddai'n gallu cael cywion bach a byddai'r rheiny'n tyfu'n gyflym ac yn dodwy mwy o wyau.

Wedyn byddai'n gwerthu'r wyau nes iddi gael digon o arian i brynu lloi ac ŵyn.

Mewn ychydig o flynyddoedd, byddai gan Carmen ddigon o arian i brynu ei fferm ei hun.

Yna byddai ganddi ddigon o arian i brynu tŷ ym Madrid, a llond lle o ddillad crand.

Roedd Carmen mor brysur yn breuddwydio fel na welodd garreg fawr o'i blaen. Baglodd dros y garreg a cholli'r llaeth dros y llawr llychlyd.

Mewn eiliad roedd breuddwyd Carmen am fod yn ffermwr, wedi diflannu. Doedd ganddi ddim llaeth i'w werthu. Felly fyddai ganddi ddim arian i brynu wyau a fyddai'n deor yn gywion. Roedd ei chynlluniau wedi eu difetha.

Roedd Carmen yn teimlo drosti hi ei hun a dechreuodd grio.

Ar ei ffordd adre, meddyliodd Carmen sut y dylai fod wedi edrych lle'r oedd hi'n mynd. Dylai hi ddim bod wedi bod mor brysur yn breuddwydio.

Dysgodd Carmen mai'r peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud er mwyn gwireddu ein breuddwydion yw trechu unrhyw rwystrau sy'n sefyll yn ein ffordd. 

Enjoyed this story?
Find out more here