KidsOut World Stories

چرا خورشید و ماه در آسمان زندگی میکنند    
Previous page
Next page

چرا خورشید و ماه در آسمان زندگی میکنند

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

چرا خورشید و ماه در آسمان زندگی میکنند

قصه ای نیجریه ای

 

sun and moon image

 

 

 

 

 

*

خیلی سالهای قدیم، خورشید و آب دوستهای خوبی برای همدیگه بودند، و با همدیگر روی زمین زندگی میکردند.  خیلی وقتا خورشید به دیدن آب میرفت، ولی آب هیچوقت به دیدن خورشید نمیرفت.

بالاخره خورشید از آب پرسید، چرا هیچوقت به دیدن من نمی آیی.  آب در جواب گفت که خانۀ خورشید به اندازه کافی بزرگ نیست و اگر او با تمام مردمش بیاید، خورشید دیگه در خونه خودش جا نخواهد داشت.

سپس آب گفت، "اگر میخواهی من به دیدنت بیایم، باید خانۀ بزرگتری بسازی.  اما بذار بهت بگم که این خانه باید خیلی خیلی بزرگ باشه، چون من دوستان و اقوام زیادی دارم و اونها خیلی جا میگیرند".

خورشید قول داد که خانۀ بزرگی بسازه و طولی نکشید که به خانه اش پیش زنش ماه بازگشت، ماه با لبخند بزرگی به او خوش آمد گفت.

خورشید به ماه گفت که چه قولی به آب داده بود و روز بعد شروع کردند خانۀ بزرگتری بسازند تا آب و تمام خانواده و دوستانش را دعوت کنند.  وقتی خانه ساخته شد، خورشید از آب دعوت کرد تا به دیدنش بیاید.

وقتی آب آمد، خورشید را صدا زد و از او سؤال کرد آیا تمام دوستان و خانواده اش میتوانند وارد بشوند، و خورشید در جواب گفت، "بله، بفرمائید، همگی بیایید داخل."

آب جریان پیدا کرد و به دنبال او ماهی ها و تمام حیوانات آبی وارد شدند

طولی نکشید که آب تا زانو رسیده بود، به این خاطر آب از خورشید سؤال کرد آیا هنوز ایمن هست و خورشید در جواب گفت، "بله، خواهش میکنم بفرمایید بیایید به منزل من."  در نتیجه آب و تمام خانواده اش شروع به وارد شدن کردند.

وقتی آب به حد سر مرد رسیده بود، آب به خورشید گفت، "آیا هنوز میخواهی بیشتر از مردم من وارد بشوند؟"

چونکه خورشید و ماه از همه جا بیخبر بودند، هر دو گفتند، "بله، هر چه بیشتر، بهتر."

در نتیجه عدۀ بیشتر و بیشتری از مردم آب وارد شدند، بطوری که خورشید و ماه مجبور شدند روی سقف بنشینند.  وقتی آب از بالای سقف سرازیر شد، خورشید و ماه مجبور شدند بروند بالا توی آسمون...

و از اون وقت تا حالا همون بالا مونده اند...

Enjoyed this story?
Find out more here