KidsOut World Stories

Bakit Nakatira sa Kalangitan ang Araw at ang Buwan    
Previous page
Next page

Bakit Nakatira sa Kalangitan ang Araw at ang Buwan

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

Bakit Nakatira sa

Kalangitan ang Araw

at ang Buwan

 

sun and moon image

 

 

  

Noong unang panahon, matalik na magkaibigan ang Araw at ang Tubig at pareho silang nakatira sa kalupaan. Madalas bisitahin ng Araw ang Tubig, ngunit hindi binibisita ng Tubig ang Araw.

Hindi nagtagal, tinanong ng Araw ang Tubig kung bakit hindi siya bumibisita. Sumagot ang Tubig at sinabi niya na masyadong maliit ang bahay ng Araw at kung bibisita siya kasama ang buong angkan niya, tiyak na mapapaalis ang Araw sa dami nila.

Sabi ng Tubig, “Kung gusto mong bumisita ako sa iyo, gumawa ka ng mas malaking bahay. Ngunit binabalaan kita—kailangan na talagang malaki ito sapagkat marami akong kamag-anak at kaibigan at malaki ang sinasakop naming lugar.”

Nangako ang Araw na gagawa siya ng napakalaking bahay, at pagkatapos nito ay umuwi siya sa kanyang asawa na Buwan na sumalubong sa kanya nang may malaking ngiti.

Sinabi ng Araw sa Buwan ang kanyang ipinangako sa Tubig. Kinabukasan, nagsimula silang gumawa ng malaking bahay para mapatuloy sa kanilang tahanan ang Tubig at lahat ng kanyang kapamilya at kaibigan. Noong natapos na nila itong itayo, inimbitahan ng Araw ang Tubig na bumisita.

Pagdating ng Tubig, tinanong niya ang Araw kung ligtas bang pumasok ang lahat ng kanyang kapamilya at kaibigan. Sumagot ang Araw ng, “Oo, puwede kayong pumasok lahat.”

Nag-umpisang pumasok ang Tubig, na sinundan ng mga isda at iba pang nilalang sa tubig.

Hindi katagalan, hanggang tuhod na ang Tubig sa loob ng bahay, kaya tinanong ng Tubig sa Araw kung ligtas pa rin ba ito. Sumagot muli ang Araw ng, “Oo, pumasok kayo sa aking bahay.”

Kaya patuloy na pumasok ang Tubig at lahat ng kanyang kapamilya at kaibigan.

Noong kasingtaas na ng ulo ng tao ang tubig, sinabi ng Tubig sa Araw, “Gusto mo pa rin bang pumasok ang aking mga kasama?”

Kahit hindi nila alam ang pinapasok nila, sumagot ang Araw at ang Buwan ng, “Oo. Mas masaya kapag mas marami.”

Kaya tuloy-tuloy na pumasok ang mga kasama ng Tubig hanggang kinailangan ng Araw at ng Buwan na umupo sa kanilang bubong. Noong umapaw ang Tubig sa bubong ng bahay, napilitan ang Araw at ang Buwan na pumunta sa kalangitan ...

... at mula noon ay hindi na sila umalis doon.

Enjoyed this story?
Find out more here