KidsOut World Stories

Ang Bahagharing Ahas    
Previous page
Next page

Ang Bahagharing Ahas

A free resource from

Begin reading

This story is available in:

 

 

 

 

 

Ang Bahagharing Ahas

Isang Katutubong kuwento galing sa Australya

 

 

 

  

 

*

 

Noong unang panahon sa Dreamtime, may isang grupo ng Katutubo na nangangaso. Makalipas ang maraming oras, napagod sila at ipinasya na mamahinga at habang sila’y umupo ng nakapaligid, nagkukuwentuhan at pinapainit ang kanilang mga kamay sa apoy, tumingala ang isa sa kanila.

Doon sa abot-tanaw ay may magandang arko ng iba’t ibang kulay – isang bahaghari. Nguni’t, akala ng mga Katutubo na ito ay isang Ahas na lumilipat sa iba’t ibang tubig butas at sila ay natakot sapagkat ayaw nila ang isang napakalaking maningning na Ahas na nasa tubig butas malapit sa kanilang kampo.

Datapwa’t, nagpasalamat sila na mukhang hindi ito gumagalaw nang masyadong malapit sa kanilang tubig butas.

May isang binata na nagnais matutunan ang tungkol sa Bahagharing Ahas, kaya’t nang umuwi siya, tinanong niya ang mga nakatatandang lalaki sa kanyang tribu kung bakit takot ang mga mangangaso sa Bahagharing Ahas.

 

 

Sinabi ng mga nakatatandang lalaki na ang Bahagharing Ahas ay isa sa mga nilikha ng Panaghoy na siyang humugis sa mundo. Noong simula, ang mundo ay patag. Nang umikot ang Bahagharing Ahas sa ibayo ng lupa, binuo ng kilos ng kanyang katawan ang mga bundok at lambak kung saan nakatira ang mga ilog.

Siya ang pinakamalaki sa lahat ng mga Nilalang sa Panaghoy na nabubuhay at tinakot ng kanyang kapangyaarihan ang ibang Hayop sa Panaghoy.

Sa wakas, dahil sa pagod sa paghugis ng mundo, gumapang ang Bahagharing Ahas sa isang tubig butas kung saan siya ay humiga sa malamig na tubig na nagdulot ng ginhawa at pinalambot ang matinag na kulay ng kanyang katawan. Tuwing bumibisita ang mga hayop sa tubig butas, nagiingat sila na hindi abalahin ang tubig, dahil kahit hindi nila siya nakikita, alam nila na siya ay naroroon.

Lumalabas lamang siya pagtila ng mabigat na ulan bagyo kapag naabala ang kanyang tubig butas at kapag nahipo ng araw ang kanyang makulay na katawan. Pagkatapos, lalabas siya sa kanyang tubig butas at maglalakbay sa ibabaw ng mga puno, paakyat sa mga ulap at sa kabuuan ng kapatagan patungo sa ibang tubig butas.

Takot ang mga tao na siya ay magalit at bulabugin muli ang lupa kaya’t sila ay tahimik at walang kibo habang lumilipat ang ahas sa kanyang bagong tahanan. Pagdating niya doon, nawala siya sa ilalim ng tubig at hindi na muling natagpuan.

Ito ang dahilan kung bakit ang mga Katutubo ay maingat na huwag abalahin ang Bahagharing Ahas, habang nakikita nila itong lumalakbay sa kabuuan ng langit upang lumipat sa iba’t ibang tubig butas.

 

Enjoyed this story?
Find out more here