KidsOut World Stories

Ang mahiwagang pinsel    
Previous page
Next page

 

 

 

 

Ang mahiwagang pinsel

Kuwentong-bayan Intsik

 

 

 

 

 

*

 

Noong unang panahon, may isang binata na ang pangalan ay Ma Liang. Siya ay mahirap, mabait at mahilig gumuhit na kahit saan, gumuhit ng mga larawan. Isang gabi, napanaginipan niya na may isang matanda na nagbigay sa kanya ng mahiwagang pinsel at kahilingan ay gamitin para tulungan ang mga mahihirap. Sa pagkagising, nakita niya yung mahiwagang pinsel ay nasa mesa.

Mula sa araw na iyon, ginamit niya yung pinsel kapag kailangan ng mga mahihirap ng tulong. Nung walang tubig para diligin ang mga patlang, gumuhit siya ng ilog at ito ay nabuhay. Ang mga tao ay pwede ng kumuha ng tubig galing sa ilog at gamitin para lumago ang kanilang mga pananim. Nung nakita niya na ang mga masisipag na magsasaka ay nahihirapan mapakain ang kanilang mga pamilya, gumuhit siya ng mas maraming pagkain upang makakain sila ng sapat. Sa madaling panahon, parami na ang tao na may alam tungkol sa mahiwagang pinsel at lahat sila ay nagpapasalamat kay Ma Liang.

Pero sa baranggay, may isang mayamang lalaki na masama at ninakaw ang pinsel mula kay Ma Liang upang gamitin ito para maging mas mayaman. Pinadala niya ang kanyang mga katulong sa bahay ng binata para kunin ang mahiwagang pinsel.

Ng nahawakan niya ang pinsel, sumaya siya at inimbita ang kanyang mga kaibigan sa bahay para ipakita ang bago niyang pagmamay-ari. Gumuhit ang lalaki ng madaming larawan pero wala ni isa ay nabuhay. Siya ay galit dahil yung pinsel ay hindi gumagana sa kanya kaya hiniling niya si Ma Liang.

Sinabi niya sa binata, “Kung gumuhit ka ng mga larawan at kaya mong buhayin sila, ipapakawalan kita.”

Ayaw ni Ma Liang tulungan ang isang masamang tao pero nagkaroon siya ng isang ideya.

Sumagot siya, “Ano ang gusto mong iguhit ko?”

Sinabi ng mayamang lalaki, “Gusto ko ng ginintuang bundok. Pupuntuhan ko iyan at mangongolekta ako ng ginto.”

Embes, gumuhit muna si Ma Liang ng dagat.

Nagalit yung mayaman na lalaki at sinabi, “Bakit ka gumuhit ng dagat? Gusto ko ng ginintuang bundok. Guhitin mo ito ngayon!”

Kaya ang binata ay gumuhit ng isang ginintuang bundok na malayo sa dagat.

Sabi ng mayaman na lalaki, “maglagay ka ng malaking barko. Gusto ko pumunta diyan at magtipon ng ginto.”

Ngumiti si Ma Liang at gumawa ng malaking barko. Pumasok yung mayamang lalaki sa barko para itakda upang mahanap ang ginto pero nung maglayag siya sa dagat, gumuhit si Ma Liang ng malaki na alon at winasak nito ang barko. Mula noon, ang mayamang lalaki ay hindi na nakita muli sa baranggay.

Pagktapos, yung binata ay bumuhay na masaya kasama ang kanyang pamilya at ipinagpatuloy niya tumulong sa mga mahirap gamit ang mahiwagang pinsel. Lahat ng mga tao ay kilala si Ma Liang at yung pinsel niya.

Enjoyed this story?
Find out more here