KidsOut World Stories

Y Brwsh Paent Hud    
Previous page
Next page

 

 

 

 

Y Brwsh Paent Hud

Chwedl Tsieineaidd

 

 

 

 

 

*

Un tro, roedd dyn ifanc o'r enw Ma Liang. Dyn ifanc tlawd oedd Ma Liang, ond roedd yn ddyn caredig dros ben, ac roedd wrth ei fodd yn tynnu lluniau a byddai'n tynnu lluniau ym mhob man. Un noson, breuddwydiodd fod hen ŵr wedi rhoi brwsh paent hud iddo. Gofynnodd yr hen ŵr i Ma Liang ddefnyddio'r brwsh i helpu pobl dlawd. Pan ddeffrodd Ma Liang, roedd brwsh paent hud ar ei ddesg.

O'r diwrnod hwnnw, byddai'n defnyddio'r brwsh paent hud i helpu pobl dlawd. Pan fyddai'n gweld nad oedd gan bobl ddŵr i'w roi ar y caeau, byddai'n tynnu llun afon, a byddai'r afon yn dod yn fyw. Roedd y bobl yn gallu nôl dŵr o'r afon i helpu'r cnydau i dyfu. Pan fyddai’n gweld y ffermwyr yn ymdrechu mor galed i geisio cael bwyd i'w teuluoedd, byddai'n tynnu llun mwy o fwyd iddyn nhw i'w fwyta. Yn fuan roedd llawer o bobl yn gwybod am y brwsh paent hud, ac roedd pawb yn ddiolchgar iawn i Ma Liang.

Ond yn y pentref, roedd dyn cyfoethog yn byw. Roedd yn ddyn cas, a phenderfynodd ddwyn y brwsh paent, fel y gallai greu mwy o gyfoeth iddo'i hun. Felly, anfonodd ei was i gartref Ma Liang i ddwyn y brwsh paent.

Roedd y dyn cyfoethog wrth ei fodd pan gafodd y brwsh paent, a rhoddodd wahoddiad i'w ffrindiau i'w gartref er mwyn iddyn nhw gael gweld y brwsh hud. Gwnaeth lawer o luniau, ond daeth yr un ohonyn nhw'n fyw. Roedd yn flin iawn nad oedd y brwsh yn gweithio. Felly anfonodd am Ma Liang.

'Os gwnei di dynnu lluniau i mi a dod â nhw'n fyw, mi wna i dy ryddhau di,' meddai.

Doedd Ma Liang ddim eisiau helpu dyn mor ddrwg, ond cafodd syniad.

'Beth fyddet ti'n hoffi i mi ei ddarlunio?' gofynnodd Ma Liang.

'Dw i am i ti wneud llun mynydd o aur i mi, yna gallaf fi fynd yno i gasglu aur.'

Ond tynnodd Ma Liang lun o'r môr i ddechrau.

Roedd y dyn cyfoethog yn flin iawn, 'Pam wnest ti lun o fôr? Dw i eisiau mynydd o aur. Gwna ei lun i mi - nawr!'

Felly, tynnodd y dyn ifanc lun o fynydd o aur, oedd yn bell oddi wrth y môr.

'Tyrd, gwna lun o long, brysia, brysia!' gwaeddodd y dyn cyfoethog.

Gwenodd y dyn ifanc yn dawel, a thynnodd lun llong fawr. Neidiodd y dyn cyfoethog ar y llong, a hwyliodd i chwilio am yr aur, ond pan gyrhaeddodd y llong ganol y môr, tynnodd Ma Liang lun o don anferth. Cafodd y llong a'r dyn cyfoethog eu llyncu gan y don anferth a welodd neb y dyn cyfoethog fyth wedyn.

Wedi hynny bu Ma Liang yn ofalus i ddefnyddio'r brwsh paent hud i helpu pobl dlawd, yn union fel roedd yr hen ŵr wedi dweud wrtho am wneud.  Cafodd Ma Liang fywyd hapus efo'i deulu, ac roedd pawb yn ei garu.

Enjoyed this story?
Find out more here